Hele området er godt merket (Foto: Gravberget Gård)

Finnskogrunden – kultur på historisk grunn

3 kommentarer
Kvåho er en av flere gamle koier du kan raste ved langs Finnskogrunden.
Koia Kvåho er et fint stopp på Finnskogrunden (Foto: Torkel Skoglund / Flickr)

På denne historiske vandreruten som ble etablert med tilskudd fra DNT og Riksantikvaren i 2015, opplever du et tverrsnitt av Finnskogens særegne skogfinske historie og kultur.

Hva med et godt turkart? Vi kan anbefale dette!

Dette gjennom kulturlandskap, kulturminner og severdigheter som Finnskogrunden fører deg gjennom. I tillegg oppleves variasjonene i Finnskogens natur og skoglandskap, og andre kulturminner.

Her ligger kulturminnene tett og Finnskogen kalles ofte for de dype skoger. Suset fra trekronene følger deg gjennom turen og gir deg ro i kropp og sinn. En naturlig start og slutt på runden er sentrum av Austmarka, men det fine er at den kan startes fra en rekke steder og den kan gås bitvis i kortere etapper. Ved Austmarka Bygdetun står det en stor informasjonstavle for runden og det er grei parkering med kort vei til butikk og bensinstasjon.

Dette er låven og noen av husene på Orala. Et fint eksempel på et skogfinsk torp.
Orala – et originalt skogfinsk torp
(Foto: Louise Brunborg-Næss)

De som har laget ruta anbefaler at du tar runden med klokka, det gir de beste opplevelsene. Fra Bygdetunet følges fylkesveien vestover over elva og 200 meter oppover bakken. Ved veistumpen Svingen tar du stien mot vest.

Etter hvert kommer du inn på Austmarkaleden. Nordover krysses så Holvassbekken for så å følge sti og kjerrevei nordover i furuskog og litt myrlende til boplassen Toppenso, fraflyttet tidlig på 1900-tallet.

Stien videre passerer Nilsrud, en annen boplass. Ramtjernsbekken krysses på gangbru før du er framme ved Høgmoen, åpen for overnatting. Høgmoen er fra midten av 1800-tallet. Videre følges skogsbilvei fram til Øvre Masterud. Så videre over furumoer innunder Sæterberget.

Les gjerne: Vår artikkel om Kynna og Kynnavassdraget.

En avstikker opp til toppen anbefales; «Dronningens utsikt» er et av de beste utsiktspunktene på hele Finnskogen. Ruta fortsetter så gjennom en lang rekke gamle torp og boplasser; Våler, Gjertrudsæter, Nordby (Tyvbråten), Tobaksberget, Grasbråtan (DNT-hytte) og Femoen før du kommer til Dragonmoen camping der du kan overnatte.

Videre må du stoppe på Orala og studere dette fine eksemplet på et skogfinsk torp. Gården med 14 bygninger og kulturlandskap eies av Norsk Skogfinsk Museum.

Turen videre går over Abborhøgda, ryddet i 1770, og fortsetter til Lebiko (DNT) og Kvåho (stort bilde over). Ruta tar deg videre til Sikåa/Bedafors; et område spekket med kulturminner etter ulike industrier som var i drift her mellom 1690-årene og 1950-tallet; sagbruk, mølle, smie, spikerverk og tømmerfløting. Etter Stupholbekken kommer du snart fram til Solberg og bebyggelsen på Austmarka.

Turistforeningens artikkel om Finnskogrunden finner du her. Her er det også et kart som viser hele runden.

Interiør fra den gamle røykstua på Finnetunet i Grue i Solør. En del av Norsk Skogfinsk Museum.
Røykstua på Finnetunet i Svullrya i Solør (Foto: Wikimedia)

Noen tips:

  • Norsk Skogfinsk Museum er en stiftelse bestående av fire avdelinger; Åsnes Finnskog Historielag, Gruetunet Museum, Finnetunet (se bilde og egen tekst) og Austmarka Historielag. Noen av avdelingene har eksistert i mer enn 75 år og dermed er museet et av de større i Norge med hensyn til samlingsstørrelse. Du kan besøke museets hjemmeside her!
  • Finnetunet ligger på Grue Finnskog, like ved innkjøringen til Svullrya når du kommer fra vest. Finnetunet ble stiftet i 1942, men på grunn av verdenskrigen og andre faktorer, kom den praktiske utbyggingen i gang først utover 1950-tallet. Alle bygningene er flyttet hit fra Grue Finnskog og Brandval Finnskog. Til sammen viser museets 13 bygninger prinsippet for hvordan en skogfinsk gard kunne se ut i eldre tid.
  • Austmarka bygdetun tilhører Austmarka Historielag og ligger på Austmarka på vegen mellom Kongsvinger og Torsby.  Her finnes 14 bygninger samt en ruin. I tillegg eier historielaget møtelokalet Arstun, Holmen mølle og Smehaugen. Historielaget er en av fire avdelinger som utgjør Norsk Skogfinsk Museum.

Les gjerne vår artikkel om vandring her!


Annonse

Verdenskart for vegg – til nytte for hele familien

Kart over verden til å henge på veggen. fra Stikk av as
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.

3 kommentarer om “Finnskogrunden – kultur på historisk grunn”

Legg inn en kommentar