Kaperdagene i Farsund fra båt

Farsund og Lista – kapertid og sjøfartshistorie

Én kommentar
Farsund gjestehavn er en av landets beste.
Gjestehavna i Farsund, en av landets beste (Foto: Tore Haus / Visit Sørlandet)

Opplev sjørøverhistorier, rikt fugleliv, milevis med strender og et lite stykke Amerika.

Farsund er kjent som Kaperbyen og hvert år spilles Kaperspillet som tar utgangspunkt i krigsårene 1804 -1814. Dette var tiden da Napoleonskrigen herjet, og engelskmennene hadde tatt med seg det meste av den dansk-norske flåten i København i 1807.

Kaperdagene i Farsund er en stor folkefest (Foto: Adam Read / Visit Sørlandet)

Danskekongen hadde erklært krig mot England og dermed kom vi med i krigen på Napoleons side og vi fikk våre tidligere handelspartnere og venner, engelskmennene som fiender.

Som et ledd i krigføringen oppfordret myndighetene kystbefolkningen til å utruste raske seilbåter som kaperfartøyer. De brakte om bord små kanoner og gamle børser for å ta kontroll over engelske frakteskip som trafikkerte strekningen mellom England og Sverige.

Båtlivet samler mange i Farsund (Foto: Tore Haus / Visit Sørlandet)

Du finner alltid god og oppdatert informasjon om arrangement, overnatting og aktiviteter på Visit Sørlandet sine flotte hjemmesider.

Farsund by

I dag framstår Farsund som en idyllisk og fredelig sørlandsby med hvite trehus, sveitservillaer og murhus i jugendstil. Farsund gjestehavn er flere år på rad kåret til landets beste. Byen var i mellomkrigstiden verdens største sjøfartsby målt etter tonnasje per innbygger og hadde skip på alle verdens hav.

Morgenstemning i Farsund (Foto: Helge S Hansen / Wikimedia)

Lista

Lista, som er et av de sørligste punkter i Norge, har en helt spesiell betydning for trekkfuglene våre og er kjent som et eldorado for botanikere og ornitologer (fugletittere). Her finnes mange sjeldne planter og området har svært mange forskjellige arter av hekkende fugl. Hele 364 fuglearter er hittil observert i Farsund kommune.

Lista våtmarksystem er et ramsarområde bestående av i alt ti separate naturreservat. Et ramsarområde er et internasjonalt beskyttet våtområde (naturreservat) som blant annet omfatter grunne viker ved kysten, sanddynelandskap, myr- og sumpområder, og grunne og næringsrike innsjøer.

Listaområdet har en spesiell vegetasjon, blant annet i tilknytning til sanddynene ut mot havet. Lista er også kjent for sine mange fornminner fra stein-, bronse- og jernalder og er av mange arkeologer karakterisert som det eldste Norge.

Les gjerne vår artikkel om Lindesnes Fyr!

Amerikansk kultur på Lista

På Lista-halvøya er det en lang historie med utvandring til Amerika og det er få steder i Norge den amerikanske tilknytningen står så sterkt som her. Her finner du amerikanske gatenavn, biler, hus, restaurant og butikk – og hvert år arrangeres American Festival på Vanse. 

Det spesielle med de som reiste til Amerika fra Lista var at så mange kom hjem igjen, med minner og ting derfra. Derfor finner du mange amerikansk-inspirerte hus på Lista og få steder i Norge er det så mange am-cars som her. 

En ekte amerikansk diner, Restaurant 8th-Avenue (Foto: Hanne Feyling / Visit Sørlandet)

Nordberg fort

Nordberg Fort er Vest Agder museets nye utstillings – og formidlingsbygg. Det ligger på Nordberg Fort, Nordens best bevarte kystfort fra 2. verdenskrig. Her har du en fantastisk utsikt over Listalandskapet, og du kan besøke ulike kunst – og kulturhistoriske utstillinger på fortet og museets kafé.

Nordberg Fort, Nordens best bevarte kystfort fra 2. verdenskrig viser deg Listas flotte natur, kultur og historie (Foto: Hanne Feyling / Visit Sørlandet)

Lista fyr

Farvannet utenfor Lista er Norges største skipskirkegård. I løpet av høsten 1781 strandet det hele 8 skip utenfor Lista. Det første fyret ble bygd i 1833 og besto tidligere av tre fyrtårn, men i dag står det kun ett igjen. Det er 34 meter høyt og i hugget granitt og er stadig et landemerke til hjelp for skipstrafikken.

Lista Fyr er i dag både et overnattingsfyr og et besøksfyr. Noen av bygningene brukes sommerstid som informasjonskiosk, kafe og kunstgalleri. Det er adgang til å gå opp i tårnet for å nyte utsikten. På dager med god sikt er tårnet synlig fra Utsikten i Kvinesdal. Fyrstasjonen er et karakteristisk landemerke i det flate, særegne og rike kulturlandskapet på Lista.

Lista fyr (Foto: Hanne Feyling / Visit Sørlandet)

Fyrferie

For den som ønsker overnatting er det to flotte leiligheter, som hver er på om lag 100 kvadratmeter over 2 etasjer. Hver leilighet har sengeplass til inntil 7 personer, er fullt utstyrte, og har en fantastisk utsikt mot sjø og land. Fyrferie er en vakker, ramsalt opplevelse akkompagnert av bølgeskvulp, med ro og tid til avkobling. Like ved fyrstasjonen er det flotte turstier. Årlig besøkes fyrstasjonen av mellom 30.000 og 40.000 mennesker.

Norsk Fyrforening har mange fine tilbud, sjekk hjemmesiden!

Les gjerne vår artikkel om rundreise på Sørlandet her!

Listerskøyta

I Vestbygda, også kjent som Borshavn ligger Listerskøyta Kystkultursenter, et museum som huser Listerskøyta, en båttype mer kjent som Listring, og som opprinnelig ble bygget nettopp i Borshavn. Museet ligger i det tidligere Brekneholmen Båtbyggeri.


Annonse:

Verdenskart for vegg – til hygge og nytte

Kart over verden til å henge på veggen.
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.

1 kommentar om “Farsund og Lista – kapertid og sjøfartshistorie”

Legg inn en kommentar