Eldre seter i Tømmervika (Foto: Erlend Bjørtvedt / Wikimedia)

Semsvannet i Asker – geologi og historie

Ingen kommentarer
Parti fra Tømmervika i Semsvannet Asker (Foto. Erlend Bjørtvedt / Wikimedia)
Parti fra Tømmervika i Semsvannet Asker (Foto. Erlend Bjørtvedt / Wikimedia)

Det er på grunn av geologien, plante- og dyrelivet og kulturhistorien at Semsvannet og tilhørende landskap i nord og sør i 1992 fikk status som landskapsvernområde.

Området er også kåret til Askers tusenårssted. Beitene omkring Semsvannet brukes av storfe fra Skaugum og hester fra Tveiter og Berg.

Innenfor dette landskapsvernområdet er det registrert så mange som 420 ulike plantearter og på Ormodden vokser et av Norges største seljetrær. Edellauvskogene og rasskrentene under Skaugumsåsen og Bergsåsen har bolig for mange fuglearter som sangere, ugler og spetter. I vannet trives abbor, gjedde og mort best, men har også bestander av ørret, røye, suter og ål.

Da askerbøringene skulle velge sitt tusenårssted, var valget lett. Det måtte bli Semsvannet!

Øst og vest for vannet preges av bratte fjellsider som tuper ned i det blått vannspeil. Disse går rett over i myk bølgende beitemark. På øst- og nordsiden finner du en unik samling gamle husmannsplasser.

Dette er noen av de kontrastene som skaper dette vakre og særpregede natur- og kulturlandskapet. Semsvannet GeoPark har 6 informasjons skilt om steinparken ved inngangen til Semsvannsområdet.

Eldre seter i Tømmervika (Foto: Erlend Bjørtvedt / Wikimedia)
Eldre seter i Tømmervika (Foto: Erlend Bjørtvedt / Wikimedia)

Frem til år 1500 var Skogheim (Skaugum) navnet på Askerbygda, mens kirkesognet het Asker. Forbi Skaugum og Semsvannet gikk flere ferdselsårer både nord-sør og øst-vest. Forsvarsanlegg fra førkristen tid omkring Semsvannet (Vindkovan, Djupedalsåsen og Skaugumsåsen) understreker hvor sentralt området var.

Les gjerne: Vår artikkel om en rundreise rundt Oslofjorden!

Øvre Sem var landbruksskole fra 1890 og deretter Statens småbrukslærerskole fra 1915 til 1963. Nå er det Sem Gjestegård og stiftelsen NaKuHel (natur-kultur-helse) som holder hus i bygningene. I «Smia» møter du andre turfolk over en kaffekopp og en matbit.

Sem hovedgård i Asker
Sem hovedgård er en tidligere landbruksskole ved Semsvannet i Asker. Gården har også vært benyttet som kurs- og konferansesenter under navnet Sem Gjestegård (Foto: Erlend Bjørtvedt / Wikimedia)

Oppunder åsen og ved Tømmervika ligger store steinblokker, fine for klatring og gjemsel. Tveiterfossen er det fineste fossefallet i Asker og her er det mulig å gå inn bak fossen hvis vannføringen ikke er for stor. En gøyal opplevelse. På Tveiter er det servering i Bryggerhuset. Hjem fra Tveiter kan du gå bilveien videre rundt vannet, men det er vel så fint å gå tilbake samme veien du kom.

Litt fakta

Asker i Akershus ● Spennende og lærerik tur 5,7 km km tur/retur Sem-Tveiter eller 5,3 km Semsvannet rundt ● Lett, passer for de fleste ● Fint også på sykkel ● Nyttig webadresse: visitgreateroslo

  1. Innerst i nordre del av Semsvannets ligger den gamle husmannsplassen Tømmervika (se bilde), eller Tømmervigen som den het fra gammelt av. Fjøset har blitt flyttet, så her står bare rester etter grunnmuren, men selve bolighuset står der det alltid har stått. Den siste husmannen her het Kristoffer Iversen. Stedet ligger idyllisk til ved Semsvannets bredder.
  2. NaKuHel-senteret (natur, kultur, helse) er et flott utgangspunkt for å starte turen rundt Semsvannet. Stiftelsen NaKuHel ble etablert i 1994 etter initiativ fra prof. dr.med. Gunnar Tellnes ved Universitetet i Oslo. Formålet er å bidra til helhetstenkning og kreativitet omkring natur, kultur og helse, for derigjennom å bidra til å bedre helse, miljø og livskvalitet for befolkningen.
Kartskisse over Semsvannet lånt fra DnT sin hjemmeside.
Kartskisse over Semsvannet lånt fra DnT sin hjemmeside.
Bryggerhuset på Na-Ku-Hel-senteret (Bildet lånt fra Visit Norway)
Bryggerhuset på Na-Ku-Hel-senteret (Bildet lånt fra Visit Norway)

Annonse

Verdenskart for vegg – til nytte for hele familien

Kart over verden til å henge på veggen. fra Stikk av as
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.