Gammel kanon på Kongsvinger festning

Kongsvinger festning – bastion mot svenskene

Ingen kommentarer
Festningsanlegget sett fra lufta
Festningen har hatt stor strategisk betydning (Foto: De historiske Hotell)

Kongsvinger festning troner med majestetisk utsikt over byen og Glomma. Her er det også et moderne hotell med historisk sus.

Festningen har aldri vært beleiret eller erobret, men har likevel vært av stor strategisk betydning for forsvaret av det sydlige Norge.

Kongsvinger Festning ble først anlagt 1681–82 under ledelse av Anthony Coucheron, for å hindre fremrykning mot hovedstaden fra Värmland. Et permanent anlegg var allerede påbegynt 1673. Festningen ble lagt ned i 1823.

Ny befestning ble påbegynt i 1900 og lagt høyere opp enn den gamle. Kongsvinger festning har i over 300 år også vært viktig for kulturlivet i Kongsvinger. Hit kom velutdannede offiserer fra både Tyskland og Danmark og senere Sverige. Tegneren og maleren Erik Theodor Werenskiold (1855–1938) var sønn av kommandant Werenskiold, og han tilbragte sin barndom på festningen.

Anlegget

Kongsvinger festning ble anlagt i en uregelmessig stjerneform med murer fra 6 til 10 alen høye. Mot nord, vest og til dels sør er muren bygget med tenaljer, mens den mot øst har to bastioner.

Festning steinmur Kongsvinger
Hovedporten sett opp mot festningsplassen (Foto: Cato Edvardsen)

Hovedporten er mot sør, med mindre sortiporter mot nord og øst. Utenfor hovedporten ble det alt i 1690–91 bygget et ravelin for å beskytte hovedporten bedre. Denne hadde foruten en ytre hovedport mot sør, en sortiport mot vest.

Fra venstre: Arsenalet (1737), Den nye Barakke (1788) og Den gamle Barakke (1702)
(Foto: Cato Edvardsen)

Opprinnelig hadde festningen tre sammenhengende utenverk mot nord, sør og vest. Disse hadde murer 3 alen tykke og 3 alen høye, bortsett fra det vestre som hadde 4 alen tykke og over 6 alen høye murer. Den bratte østsiden ble ansett som forsvar nok i seg selv. Innenfor ble det reist en del hus.

Kanskje ikke like avskrekkende i dag som på 1600-tallet

Disse forsvarsverkene ble tidlig ansett for å være utilstrekkelige, og alt i 1688 ble det nordre verket erstattet av en dekket vei. Arbeidet med å erstatte de to gjenværende utenverkene med en dekket vei rundt hele festningen startet først i 1718.

Grunnet pengemangel var ikke dette arbeidet ferdig før i 1748. Hovedveien inn til festningen kom, som den fortsatt gjør, opp fra sør, med en mindre sortiport mot vest (kilde: Wikipedia)

Utstillinger og festspill

Festningen har vært scene for Festningsspillene i Kongsvinger gjennom en årrekke. I det gamle provianthuset fra 1682 ligger Kongsvinger Festningsmuseum. Det drives av Kongsvinger festnings venner og består av fire utstillinger. Den viktigste viser Forsvarets historie fra vikingtiden frem til i dag.

Ønsker du å lese litt om vårt forslag til en rundreise på Østlandet finner du den her! Eller du kan lese om Akershus festning i denne artikkelen!

Dette er en avdeling av Forsvarsmuseet i Oslo. I tillegg til den rent forsvarshistoriske utstillingen finnes det en avdeling med funn tilbake fra steinalderen som beskriver distriktets mer sivile historie.

Er du interessert i våre gamle festningsverk? Her kan du sjekke Forsvarsbygg sine hjemmesider for utfyllende informasjon.

Grenselosene

Grenselosutstillingen De gode hjelperne ble åpnet i 2002 og tar for seg den omfattende kurértrafikken over grensen mot Sverige under andre verdenskrig. Bildegalleriet i tredje etasje viser fotoutstillingen Fra Grændsevagten, om tiden rundt unionsoppløsningen.

Bo på Festningshotell

Den gamle kasernen fra 1770-tallet er nå blitt et historisk hotell med 60 senger fordelt på 30 store rom med særpreg og historisk atmosfære. Mange av rommene har panoramautsikt, og eksempler på originale tapet og bygningsdetaljer er bevart som stemningsskapende elementer. Innredningen har for øvrig en tidsmessig, god hotellstandard. Sjekk hotellets egne hjemmesider for priser og tilbud.

Grønt interiør i gammel stil Kongsvinger festning hotell
Nydelige rom med historiske atmosfære (Foto: De historiske Hoteller)

Annonse:

Verdenskart for vegg – til glede og nytte for alle

Kart over verden til å henge på veggen.
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.

Legg inn en kommentar