Museum lenser Fetsund

Fetsund Lensemuseum – fløterhistorie og gjeddekaker

2 kommentarer
Lensemuseum ved Glomma
På Fetsund Lenser kan du “gå på vannet” (Foto: Marcus Ramberg)

Det er et flott turområde langs Glomma, med kafeer, fiskeplasser, naturstier

Fetsund Lenser er et nasjonalt industrielt kulturminne i vakre omgivelser langs Glomma ved innfallsporten til Nordre Øyeren Naturreservat. Her er en unik blanding av kulturhistorie og natur. Dette er et av Romerikes mest besøkte steder. Industrianlegget ved Fetsund lenser ble fredet I 1989. Samme år ble Fløtingsmuseet opprettet.

Museets formål er å formidle Norsk tømmerfløtingshistorie og å være en nasjonal aktør innen temaet fløting. Utstillingene legger spesielt vekt på virksomheten i Glommavassdraget og på fløtingsanlegget Fetsund Lenser. Det er utstillinger i flere av bygningene, men hovedutstillingen er i Trådbua. Hele uteområdet er tilgjengelig for publikum hele året.

Museum lenser Fetsund
Fetsund lenser er et populært utfluktsmål på Romerike (Foto: Terje Karlung)

Rundt på området er det utstilt flere gjenstander fra virksomheten. I båthuset i trebåtbyggeriet er det en unik samling av robåter brukt i fløtingen. Samlingen inkluderer den unike Fetsund-båten. Museet tilbyr omvisninger i sesongen og ellers etter avtale. Det er et flott turområde langs Glomma, med kafeer, fiskeplasser, naturstier og mulighet til å gå på vannet.

Gamle fløterbåter plakater Fetsund lenser
De gamle fløterbåtene har sine historier å fortelle (Foto: Terje Karlung)

Selskapslokaler

I Bestyrerboligen, den vakre villaen i sveitserstil fra 1885, er det lokaler som egner seg både for selskap som bryllup, konfirmasjoner og jubileum. En helt spesiell atmosfære og stemning.

Permanent fredet

Kulturminnet Fetsund Lenser ble permanent fredet den 26. oktober 1989. Fredningen omfatter 20 av de 26 bygningene, hele det 2,5 km lange området bade på land og vann samt tømmersorteringsanlegget. Alle anleggets båter er erklært verneverdige. Flere av disse er fortsatt i daglig bruk ved vedlikehold av anlegget i elva. Båtene omfatter bl a slepebåtene Mørkfos, Isnes og Rauma.

Gammel båt museum Fetsund lenser
Det ligger mye historie i gamle fløterbåter (Foto: Terje Karlung)

Hva er ei tømmerlense?

Ei lense er tømmerstokker som er bundet sammen i enden. Lensene ligger i elva og fanger opp og leder tømmeret i en bestemt retning. Lensene er festet til bunnfaste konstruksjoner som steinkar, pålebind og galger. Ved arbeidslensene var det sorteringsstasjoner der tømmeret ble registrert slik at man hele tiden hadde oversikt over hvor mye tømmer som hadde passert.

Ønsker du å utforske mer av Østlandet bør du lese vår rundreiseartikkel her.

Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren – lærerikt og gøy på samme tid

Dette er naturperlen du ikke visste fantes og et oppdagelsessenter for barn og unge med spennende utstillinger og aktiviteter.

Voksne vil selvfølgelig også ha glede av utstillingene. Besøkssenteret er ett av seks autoriserte besøkssentre for våtmark i Norge og ligger i forlengelsen av museumsområdet til lensemuseet.

Området rundt besøkssenteret og på Blikomøya er naturskjønt. Her er Glomma, Norges lengste elv som nærmeste nabo og det er flott utsikt mot deltaområdet i Nordre Øyeren naturreservat. Turområdet har gode muligheter for ulike aktiviteter, lek, piknik og rekreasjon.

Fotografering på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren, 16 august 2021. Bilder til bruk i kommunikasjon og markedsføring. Bruk avklart med avfotograferte personer etter avtale med senteret.
Mye spennende å lære på Besøkssenter våtmark Nordre Øyeren (Foto: Ingrid Aas)

Nordre Øyeren naturreservat

Er et naturreservat i Lillestrøm, Rælingen og Enebakk kommuner i Viken. Dette er Nordens største innlandsdelta og omfatter innsjøene Svellet (bildet under) og nordre del av Øyeren, samt elvedeltaområdene i forbindelse med Glomma, Leira og Nitelvas utløp til disse innsjøene, og har status som ramsarområde, på grunn av sin betydning for trekkfugler.

Reservatet ble opprettet i 1975 og fikk ramsarstatus i 1985. Området har noe betydning som hekkeområde, men er av størst betydning for fuglelivet som rasteplass under vår- og høsttrekkene.

Svelle Nordre Øyeren Fetsund lenser
Luftfoto som viser deler av naturreservatet. Svellet er det store vannspeilet midt i bildet (Foto: Erlend Bjørntvedt / Wikimedia)

Deltasletten består av en rekke øyer, viker, kanaler, råker, evjer og laguner som danner grunnlag for mange naturtyper (biotoper) og en særdeles variert flora og fauna med stort mangfold. Øyene har strukket seg og blitt formet av elvestrømmen, og dannet såkalte fuglefotdelta.

Det er registrert omkring 260 fuglearter, samt trolig 25 fiskearter. Våtmarksområdet er dessuten landets viktigste innlandsområde for vannfugler (bade- og vadefugler).

Mer å lese i boka Opplev Norge.

Du kan besøke Fetsund Lenser sin hjemmeside HER!


Annonse:

Verdenskart for vegg – til nytte for alle

Kart over verden til å henge på veggen.
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.

2 kommentarer om “Fetsund Lensemuseum – fløterhistorie og gjeddekaker”

Legg inn en kommentar