Femundsmarka – den ekte villmarka

2 kommentarer
Mann med skjegg og bustete hår tenner bål i Femundsmarka. Oppslått telt i bakgrunnen.
Villmarkscamp i Femundsmarka (Foto: Thomas Rasmus Skaug / VisitNorway.com)

Dette er barsk villmark mellom svenskegrensa og den mektige innsjøen Femunden og et alternativ til Alaska og Yukon.

Femunden, som er Norges tredje største, strekker seg seks mil nordover fra Femundsenden i Innlandet til Nordvika i Trøndelag.

Nasjonalparkene Femundsmarka og Gutulia på norsk side av grensa, og Töfsingdalen på svensk side, utgjør sammen med de tilstøtende områdene et av de mest karakterfulle høyfjellsbiotopene i Skandinavia.

Femundsmarka byr på utallige muligheter både for fjellturer, kanoturer, fiske og jakt. Om sommeren følger du et nett av oppmerkede stier som også har forbindelser inn i Sverige. Den norske Turistforening har mange hytter i området. Det er muligheter for jakt både i nasjonalparken og områdene rundt.

To unge gutter i turklær sitter på et tømmergjerde. Gammel tømmerkoie i bakgrunnen.
Nærmere ekte villmark enn Femundsmarka kommer du neppe i Norge
(Foto: Thomas Rasmus Skaug / VisitNorway.com)

Er du glad i å plukke multe er august den beste måneden. I de utallige sjøene og vassdragene er det ikke bare ørret som biter, men også abbor, røye, harr, sik, lake og gjedde.

For de som ønsker å padle kano har de indre delene av nasjonalparken et sammenhengende sjøsystem. I de øvre delene av Røa, Reva, Revsjøen, Styggsjøene og tilgrensende områder på svensk er det mange muligheter for flotte turer.

Kano kan leies både på norsk og svensk side. Et godt alternativ er Femund Canoe Camp som ligger i Sorken like ved elven Sorka, 13 km nord for Drevsjø.

Tre menn på kanotur i Femundsmarka.
Padlemulighetene er neste ubegrensede i Femundsmarka
(Foto: Thomas Rasmus Skaug / VisitNorway.com)

Mye god hjelp å få til planlegging og overnatting på Destinasjon Femund Engerdal sine hjemmesider!

Landskapet

Landskapet i nasjonalparken preges av rolige og avrundede terrengformer og lange, slake linjer. Store deler av Femundsmarka ligger som et øde, urtidspreget landskap formet av isen da den trakk seg tilbake for ti tusen år siden.

Området er rikt på stein- og grusmasser og store steinblokker som isen flyttet med seg. Det er et moderat kupert åslandskap i høydelaget fra Femunden (662 moh.) og opp til 8-900 meter. En rekke topper strekker seg over 1000 meter. Den høyeste ligger helt i nord (Storvigelen 1561 moh.). I sør ligger Store Svuku (1415 moh.), Grøthogna (1401 moh.) og Elgåhogna (1460 moh.).

Tre personer på vanretur i Femundsmarka. Går forbi et gammel tømmerkoie på gjenngrodde stier.
Som å vandre i en eventyrskog med krokete og værbitte gamle kraggfurutrær.
(Foto: Thomas Rasmus Skaug / VisitNorway.com)

Det karrige landskapet gir ikke grunnlag for spesielt rikt dyreliv. I tilknytning til vassdragene lever likevel en del arter, flere av dem sjeldne, sårbare eller truede i denne delen av landet.

Nasjonalparken kan ligne på en eventyrskog med krokete og værbitte gamle kraggfurutrær, noe som er særegent for nasjonalparken. Dette gir Femundsmarka et eventyrlig preg.

Trenger du turkart og turbøker? Sjekk vår nettbutikk!

Årsaken til at furuskogen framstår slik, er den næringsfattige berggrunnen og det tørre innlandsklimaet med lange og strenge vintre. Furua står glissent og gir et åpent terreng i det meste av nasjonalparken. I områder med tørr mark dominerer sand og grus lavfuruskogen.

Her er reinlav og kvitkrull de vanligste artene i skogbunnen. Lavfuruskogen er lys og åpen og har som regel ingen andre treslag enn furu.

På fuktigere mark overtar lyngfuruskogen. Her er det blåbær, tyttebær, røsslyng og noen urter, gras og moser i skogbunnen. Nord i Femundsmarka er det mye bjørkeskog. Bunnvegetasjonen er stort sett den samme som i furuskogen. I Femundsmarka ligger skoggrensen stort sett mellom 800 og 900 moh.

Den store botanikeren, Carl von Linné, vandret her 1734, og støtte bl.a. på falkefengere.

Opplevelse til nytte og glede

MS Fæmund II

Denne kulturhistoriske båten trafikkerer om sommeren en daglig rute mellom Sørvika i nordenden, Elgå, Buvika og Femundsenden i sørenden.

MS Fæmund II er et kjært og kjent syn på Femunden og mye brukt som innfartsåre til nasjonalparken. (Foto: ©Jan Nordvålen)

Siden 1905 har båten fraktet turister, post, varer, tømmer, trekull og malm. Det finnes ennå en veiløs bosetning ved Femunden som får post og varer med båten. Mange benytter båten når de skal til utgangspunktet for fotturer i Femundsmarka nasjonalpark.

Dampskipsselskapet Fæmund ble stiftet i 1886, og året etter gikk de til anskaffelse av et treskip. Båten ble døpt Fæmund. Siden den gang har det vært uavbrutt rutetrafikk på innsjøen. På denne hjemmesiden finner du alt om rutetider, priser og betingelser.

Sjekk gjerne denne videoen

Ta også en titt på vår rundreiseartikkel over Østlandet!


Annonse

Verdenskart for vegg – til nytte for hjem og kontor

Kart over verden til å henge på veggen. fra Stikk av as
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.

2 kommentarer om “Femundsmarka – den ekte villmarka”

Legg inn en kommentar