Mann med motorsag Elverum

Norsk Skogmuseum på Elverum – for alle som brenner for natur og friluftsliv

Én kommentar
Mye spennende for både store og små på Norsk Skogmuseum (Foto: Øyvind Lund)
Mye spennende for både store og små på Norsk Skogmuseum (Foto: Øyvind Lund)

Museet ligger idyllisk til rett ved Glomma og i et av Norges mest betydelige skogdistrikter. Museet har et nasjonalt ansvar for utmarksnæringene jakt, fangst, fiske, skog, skogbruk og skogindustri.  

Norsk Skogmuseum ble stiftet i 1954 og er et av Norges 10 største museer. Akvarier og friluftsavdeling skal kaste historisk lys over virksomheten knyttet til disse næringene. Formidlingen skjer gjennom utstillinger, publikasjoner og ulike former for undervisning.

Skule Waksviks flotte elgokseskulptur troner majestetisk foran inngangen til Norsk Skogmuseum på Elverum (Foto: Wikimedia)
Skule Waksviks flotte elgokseskulptur troner majestetisk foran inngangen til Norsk Skogmuseum på Elverum (Foto: Wikimedia)

Over 110 000 besøker museet hvert år og Norsk Skogmuseum er blant de mest populære museene i Norge.  Norsk Skogmuseum er med sin 60-årige historie likevel som en ungdom å regne i norsk museumsverden. Her arrangeres De nordiske jakt- og fiskedager som samler over 30 000 besøkende den andre weekenden i august hvert år. Gjennom årene har arrangementet blitt Norges viktigste møtested for friluftsfolk, jegere og fiskere.

Alltid liv og røre på de årlige Nordiske Jakt- og Fiskedagene i august (Foto: Hans Olav Osbak)
Alltid liv og røre på de årlige Nordiske Jakt- og Fiskedagene i august (Foto: Hans Olav Osbak)

Dette er også en salgsmesse med over 250 dyktige selgere med attraktive tilbud, gode tips og spennende varer. De siste åra har museet også med stor suksess arrangert aktivitetsdager for barn. Mer på nettsiden her!

Mann med motorsag Elverum
Alltid yrende liv under De nordiske jakt- og fiskedagene på Norsk Skogmuseum i Elverum (Foto: Arnt Morten Dolen)

Utstillingene

Museets faste utstillinger er i hele første etasje dominert av utstillingen Tid for Skog. Historien om bruken av den norske skogen levendegjøres ved hjelp av gjenstander, bilder, lys, lyd og scenografi.

Utstillingen TRÅKK handler om kulturen i naturen. Her er det fokus på den mangfoldige norske naturen med dyre- og fuglelivet. Her oppleves fiskeren, jegeren og sankeren før og nå. Bli kjent med menneskene, naturgleden og opplevelsene.

Fra fjell til fjære er det eneste akvariet i Norge med hovedvekt på ferskvannsfisk. Her er det røye i en høyfjellssjø, harr i en bekkekulp, gjedde og abbor i et skogtjern, gjørs i en lavlandssjø og flyndre i elvemunningen. Også noen arter fra brakkvann og saltvann.

Ulvetider er en utstilling rundt konflikter om ulv i Norge der målet for utstillingen er å skape innsikt og refleksjon, som igjen kan gi grobunn for dialog.

Les gjerne også vår artikkel: Hva med en rundreise på Østlandet med fjellregionene

Uteområdene

På museets uteområde er det flere arenaer der man kan lære, leke og eksperimentere med vann. Ta turen gjennom Bekkeverkstedet og ned til Elveparken langs Glomma. Med sine vannrenner og bassenger er Bekkeverkstedet et attraktivt sted for lek og utfoldelse. Fra Elveparken nytes utsikten ut over Glomma mens man samtidig kan besøke museets egen målestasjon med vanndata.

God mat hører med

I museumsbygningen ligger Spisestedet Forstmann, kjent for god mat og hyggelige omgivelser. Restauranten er kanskje Elverums mest kjente spisested med sin unike utsikt over Glomma. Her har de fokus på lunsj, middager, hyggelig service og vennlig betjening. Restauranten passer også fint til større lunsjtilstelninger, middager og selskaper med opp til 120 personer. Kan kontaktes direkte på E-mail: post@forstmann.no

Pass også på å besøke Glomdalsmuseet

Rett over Glomma fra Norsk Skogmuseum, bare forbundet med ei hengebro, ligger Glomdalsmuseet som er ett av landets største friluftsmuséer. Her kan man oppleve hvordan folk i Østerdalen og Solør gjennom fire århundre har levd og arbeidet på gården, setra og i koia.

Opplev de gamle stuene på Anno / Glomdalsmuseet (Foto: Shutterstock)
Opplev de gamle stuene på Anno / Glomdalsmuseet (Foto: Shutterstock)

Sommerstid holder gamle norske husdyrraser til på området som kyr, sauer, geiter i tillegg til kaniner, gjess og ender. De faste utstillingene er knyttet opp mot muséets flerkulturelle arbeid og viser at Norge har vært et flerkulturelt land gjennom mange hundre år.

Les gjerne vår artikkel: Finnskogen – kulturminner, trollskap og mystikk

Andre avdelinger

Anno består av små og store museer i hele Hedmark – fra lokale bygdetun til museer med nasjonal og internasjonal betydning. Hos oss handler det om opplevelser som gjør noe med deg, og våre 29 besøkssteder formidler et bredt spekter av kultur- og naturhistorie.

Alle Annos avdelinger finner du på deres hjemmesider her!

To spennende avdelinger er fløtersamlingene på Sørlistøa i Åmot og Klevfos Industrimuseum i Løten.

Sørlistøa ble bygd som senter for fløtinga på Osensjøen på slutten av 1930-tallet. Etter at fløtinga ble avviklet midt på 1980-tallet, ble anlegget overtatt av Norsk Skogmuseum. Museet har innredet en fløtingshistorisk utstilling i en av båthallene, der flotte treskjærerarbeider fungerer som sentrale illustrasjoner. Slepebåten Trysil-Knut fra 1914 er i drift i sommersesongen.

Klevfos Cellulose- og Papirfabrik i Løten ble etablert i 1888 og var i drift fram til 1970-tallet. Etter nedleggelsen arbeidet lokale entusiaster for å få bevart anlegget som industrimuseum.  

Her ligger også Munchsenteret som er dedikert til Edvard Munchs forhold til sitt fødested Løten, og rollen det spilte i han kunst. Daglige omvisninger i sommersesongen!

Annonse:

Kart over verden til å henge på veggen. fra Stikk av as
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.

1 kommentar om “Norsk Skogmuseum på Elverum – for alle som brenner for natur og friluftsliv”