Kongevegen over Filefjell var den første kjøreveien mellom Østlandet og Vestlandet (Foto: Shutterstock)

Kongevegen over Filefjell – først ut mellom øst og vest

Ingen kommentarer
De trange svingene på høye murer i bratt stigning har gjort Vindhellavegen berømt (Foto: Wikimedia)

Kongevegen stod ferdig så tidlig som i 1793 og var den første veien folk kunne ferdes med hest og kjerre mellom øst og vest i landet, og mellom Christiania (Oslo) og Bergen.

Kongevegen over Filefjell var den første kjøreveien mellom Østlandet og Vestlandet (Foto: Shutterstock)
Kongevegen over Filefjell var den første kjøreveien mellom Østlandet og Vestlandet (Foto: Shutterstock)

Veien erstattet da den gamle ride- og kløvveien fra middelalderen og postveien fra 1600-tallet.

Filefjell har siden tidenes morgen, vært den mest brukte ferdselsåren mellom øst og vest i Sør-Norge. De mange kongeferdene over Filefjell er velkjente, og flere av de gamle sagakongene red over her.

Detaljer fra Øye stavkirke (Foto: John Erling Blad / Wikimedia)

Denne 10 mil lange turveien som er etablert langs Kongevegen går mellom Vang i Valdres i øst og Lærdalsøyri i vest.

Veien tar deg gjennom noen av landets vakreste landskaper. Fra innlandsbygdene i Valdres via høyfjellet på Filefjell og ned til det trange, dramatiske fjordlandskapet innerst i Sognefjorden. Om lag halvparten av de totalt 100 km. går på den autentiske veien fra 1790-årene i dramatiske landskap med hengebratte fjell over deg og elva under deg.

Ønsker du å gå hele den 10 mil lange strekningen kan den greit deles opp i passelige dagsetapper. Noen spesielt flotte etapper kan anbefales:

Strekningen mellom Øye og Tyinkrysset er en av de lengre autentiske strekningene, og veibanen er stort sett gresskledd. Går du mot vest, er dette tredje delstrekning på veien, etter Vennisveien. Du starter ved Øye stavkirke (egen omtale under) som veien til alle tider har passert.

Strekningen er 12 km. og beregnet gåtid er 4 timer.

På strekningen mellom Kyrkjestølen og Maristova krysses selve Filefjell og her når du veiens høyeste punkt på 1250 moh. Tett ved står Stiftstøtta, en marmorbauta som markerte det gamle skillet mellom Akerhus og Bjørgvin stift.

Strekningen er på 10 km. og beregnet gåtid er mellom 2 og 5 timer.

Du kan finne mye mer om vandreturer i Norge på våre sider, prøv her!

Murklopphaugen med stiftsstøtta, fra boken Norsk Prospect-Samling av P.F. Wergmann.

Grændsen imellem Agerhuus og Bergens Stift Illustrasjon hentet fra boken “Norsk Prospect-Samling” av Wergmann, P.F. og utgitt av P.F. Wergmann (no, 1833-1836). Stiftsstøtta på Filefjell. Reist av CJ Hammer 1797

(Kilde: Wikipedia)

Vindhellavegen (stort bilde i topp) var egentlig et mislykket veiprosjekt. Men de trange svingene på høye murer i bratt stigning har gjort Vindhellavegen berømt. Hele delstrekningen går på autentisk kongevei. Går du vestover mot Lærdalsøyri starter strekningen 300 meter øst for Borgund stavkirke.

Strekningen er på 2,7 km. og beregnet gåtid er 1 time. Passer for alle.

Kongevegen fikk i 2014 Vakre vegers pris. Du finner mer om Kongevegen på deres egne hjemmesider her!

Andre høydepunkter:

  1. Borgund stavkirke er en langkirke som ligger i Borgund i Lærdal kommune, ca. 30 km. øst for tettstedet Lærdalsøyri, innerst i Sognefjorden. Kirken regnes som den best bevarte av våre stavkirker fra middelalderen, og har i mange tilfeller vært modell når andre stavkirker skulle restaureres.
Borgund stavkirke (Foto: M Dickson / foap / visitnorway)
  1. Øye stavkirke ligger i Vang kommune i Innlandet.  Kirken dateres gjerne til ca. 1200. Ble opprinnelig revet i 1747, men gjenreist på 1950-tallet. Den gjenreiste kirken står ikke på sin opprinnelige tuft, men ble gjenreist på en ny tomt.

Wikipedia har en fin artikkel om de norske stavkirkene – du finner den her!

Velkommen til Valdres

Vakre, varierte Valdres strekker seg fra de frodige, vann- og skogrike dalene i sør, til Jotunheimens mektige 2000 meterstopper i nord. Få regioner i Norge har et så variert tilbud av aktiviteter gjennom alle fire årstider. Valdres er hele familiens favoritt! 

Sjekk hjemmesiden her!


Annonse:

Verdenskart for vegg – til glede for hjem og kontor

Et dekorativt og fullt oppdatert verdenskart på norsk. Meget informativt i flotte farger.

Legg inn en kommentar