Innlandet Den karakteristiske hovedgruva (Foto: Tommy Gildseth) Folldal gruver kart verdenskart

Folldal Gruver – autentisk gruvemiljø

Ingen kommentarer
Informasjonspunkt med omtale av gruvene, Nasjonal turistveg Rondane. Landskapsarkitekt: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken. ©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen
Informasjonspunkt med omtale av gruvene, Nasjonal turistveg Rondane. Landskapsarkitekt: Inge Dahlman, Landskapsfabrikken (©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen)

Folldal Gruver er et gammelt bergverkssamfunn som er bygget opp rundt kobbergruven fra 1748. Området består av bygninger, gruveganger, slagghauger og tipper.

Folldal Gruver er et av 15 anlegg som er med i Riksantikvarens bevaringsprogram for tekniske og industrielle kulturminner.

I dag er området et aktivt museum med utstillinger, merkede stier, nasjonalparksenter, kafé, overnatting og hovedattraksjonen som er selve gruva. Det finnes om lag 70 bygg som står i forbindelse med det gamle gruvemiljøet. Det er brakker hvor vanlige arbeidere bodde i, med trange kår, og direktørbolig med masse luksus.

Ansattboliger ved gruveanlegget er nå museum: Gruvene er ytterpunkt på Nasjonal turistveg Rondane (Foto: Fredrik Fløgstad / Statens vegvesen)
Ansattboliger ved gruveanlegget er nå museum: Gruvene er ytterpunkt på Nasjonal turistveg Rondane (Foto: Fredrik Fløgstad / Statens vegvesen)

Området viser det tydelige klasseskillet som var på den tiden det var drift i gruvene. I tillegg er det godt bevarte driftsbygning, verksteder, kontorer, bakeri med mer.

Hovedattraksjonen

Det er Stoll 1, sammen med bygningsmiljøet som er hovedattraksjonene ved Folldal Gruver. Stoll1 er en gammel gruvegang fra 1700-tallet. Her kan man bli med på en togtur 600 meter inn i gruva, inn til Worms hall. Hallen er målet for omvisningen i gruva, samt et spennende lokale for konserter, selskaper og servering.

Innlandet Den karakteristiske hovedgruva (Foto: Tommy Gildseth) Folldal gruver kart verdenskart
Den karakteristiske hovedgruva (Foto: Tommy Gildseth)

I tillegg til gruvetur, museum og andre utstillinger tilbyr Gruvekroa servering i kafeen, og overnatting i Rallarstua og den gamle Direktørvillaen. Dette er den gamle villaen til direktør Worm H Lund. Her er det 14 sengeplasser fordelt på 8 rom. Huset er bygd i 1910, og står i stor kontrast til arbeiderbrakkene. Direktøren bodde der frem til 1931, og hadde eget svømmebasseng og tennisbane. Tennisbanen er fremdeles i bruk, og leietagere av villaen kan benytte seg av den.

Stiftelsen Folldal Gruver (SFG) ble opprettet i 1988 av Folldal kommune for å sørge for varig vern av anlegg, bygninger og utstyr fra gruvedriften. I dag er stedet et nasjonalt teknisk kulturminne, og er prioritert som et av i alt ti i hele landet. Folldal Gruver er også innehaver av kvalitetsstempelet Olavsrosa.

Starten på det hele

Det hele startet i 1745, da man fant malmen i Folldal. I 1748 ble det gitt konsesjon og gruvedriften var i gang. På den tiden het selskapet Fredrik Gaves Verk. Den første driftsperioden varte frem til 1878. Etter det var det stille i gruvene frem til 1906. Da hadde ingeniør Worm Lund kartlagt gruvene på nytt, og fikk med seg engelsk kapital og startet selskapet The Foldal Copper & Sulpher Co. Ltd, der Worm ble direktør.

Selskapet gikk inn i en hektisk bygge- og utviklingsperiode. Det ble bygget kraftstasjon, taubane til Alvdal, boligbrakker, verksteder og produksjonslokaler. De fleste av disse byggene står fremdeles. Dette var starten på en ny storhetstid.

Nasjonal turisveg Rondane

Nasjonal turistveg Rondane er en av 18 utvalgte veistrekninger. Den går fra Muen og fra Sollia Kirke til Folldal. Veien følger østsiden av Rondane nasjonalpark og veksler mellom kulturlandskap og det majestetiske fjellmassivet. Kjøreturen langs de blå fjellene er en opplevelsesreise i natur, kultur og geologi.

En kjøretur i nærkontakt med norsk natur i lett tilgjengelig grenseland mellom høyfjell og gammelt kulturlandskap

Sollia kirke i Stor-Elvdal ved Nasjonal turistveg Rondane. Tømmerkirke fra 1738 med svært særpreget interiør. Informasjonspunkt med parkering for Nasjonal turistveg Rondane. ©Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen
Sollia kirke ved Nasjonal turistveg Rondane er en tømmerkirke fra 1738 med svært særpreget interiør (©Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen)

Opplev den mektige utsikten fra Sohlbergplassen, nyt panoramaet fra utsiktspunktet ved Folldal Gruver. Få med deg de vakre maleriene i Sollia kirke, små vandreturer til Fallfossen og Gamle Grimsa bru, eller ta en pause på Strømbu.

Les gjerne vår artikkel om bilferie i Norge – der finner du også en beskrivelse av de 18 strekningene med nasjonale turistveger.

Rasteplassen er startpunkt for fotturer fra øst, og for fjellturer i Alvdal Vestfjell og til Breisjøseter turisthytte.

Besøkende nyter utsikten fra Sohlbergplassen utsiktsplass langs Nasjonal turistveg Rondane (©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen)
Besøkende nyter utsikten fra Sohlbergplassen utsiktsplass langs Nasjonal turistveg Rondane (©Foto: Jarle Wæhler / Statens vegvesen)

Mer informasjon på Rondanevegen.no og Statens vegvesen / Nasjonale turistveger


Annonse

Verdenskart for vegg – til nytte for store og små

Kart over verden til å henge på veggen. fra Stikk av as
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.