Bjørnstadskipet utenfor Sarpsborg – et enestående helleristningsmotiv

Ingen kommentarer
Helleristninger ved Sarpsborg
Skipene er hugget inn på en nesten loddrett bergknaus (Foto: Thomas M Hansen)

Trolig er dette Nord-Europas største enkelt helleristningsmotiv fra bronsealderen og dermed enestående i sitt slag.

Består av én stor og to mindre skipsristninger. Skipene er hugget inn på en nesten loddrett bergknaus. Alle tre skipene har dobbel stavn, bunn, reling, spanter og mannskapsstreker.

Les gjerne: Vår artikkel om rundreise på Østlandet.

Blant helleristningsmotiv i fra bronsealderen er skip ofte brukt som figurtype. Dette kan vise til skipenes viktige betydning, både som transportmiddel og redskap ved fiske og fangst, men det kan også ha en rituell funksjon. Det store skipet er ca. 4×1,5 meter mens de to små er om lag 1 meter lange. Mer å lese i boka Opplev Norge.

Bjørnstadskipet finner du ved Haugeveien, fylkesvei 583 gjennom Skjeberg, ca. 3.5 km fra Hafslund kirke.

Tips! Test Oldtidsruta

Oldtidsruta byr på Norges mest konsentrerte samling av oldtidsminner fra bronsealder og eldre jernalder.

Oldtidsruta svinger seg fra Skjebergsletta i sør, til Fredrikstad og utover Hvalerøyene i vest, nordover igjen til Hafslund ved Sarpsborg og tilbake til Solbergkrysset .

Denne historiske rundturen byr på Norges mest konsentrerte samling av oldtidsminner fra bronsealder og eldre jernalder. Her finner du Gravrøyser, steinringer, bygdeborger og monumentale helleristningsfelt som forteller om forfedrenes hverdag og religiøse forestillinger.

Følg ruta og opplev de fantastiske kulturminnene. Ruta kan selvsagt kjøres og oppleves i begge retninger og i enkeltdeler. Velger man å få med seg hele løypa og se alle kulturminnene, samt ha tid til en matbit underveis, vil man fort bruke en hel dag på opplevelsen.

Les mer om Sarpsborg på deres hjemmesider.


Annonse:

Verdenskart for vegg – til nytte for alle

Kart over verden til å henge på veggen.
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.

Legg inn en kommentar