Allemannsretten – din rett til å bruke utmarka, uavhengig av grunneier

Ingen kommentarer
Dame med ryggsekk i nasjonalpark
Norges geografiske midtpunkt – et av Norges største sammenhengende villmarksområder og fedrelandets absolutte midtpunkt (Foto: Bernartwood / trondelag.com)

Allemannsretten gjelder i utmark, altså udyrket land. I Norge dekker dette mesteparten av kysten, myrområder, skog og fjell. Ubenyttet mindre areal i dyrket mark regnes ikke som utmark.

Innmark er all dyrket jord: åker, eng, kulturbeite, hage, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark som åker og eng kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet mellom 15. oktober og 30. april.

Vær oppmerksom på at innmark ikke trenger å være inngjerdet.

(Kilde: visitnorway.no)

Les også: Vandre i Norge – et tilbud til alle!

På vandretur til Hervenknappen på Toten (Foto: Hans Haug / Visit Innlandet)
På vandretur til Hervenknappen (Foto: Hans Haug / Visit Innlandet)

Annonse:

Verdenskart for vegg – til nytte for alle

Kart over verden til å henge på veggen.
Med dette verdenskartet på veggen finner du lett fram til land, byer og hav over hele verden.

Legg inn en kommentar