Allemannsretten – din rett til å bruke utmarka, uavhengig av grunneier

Ingen kommentarer

Allemannsretten gjelder i utmark, altså udyrket land. I Norge dekker dette mesteparten av kysten, myrområder, skog og fjell. Ubenyttet mindre areal i dyrket mark regnes ikke som utmark.

Innmark er all dyrket jord: åker, eng, kulturbeite, hage, gårdsplasser, hustomter og industriareal. På visse typer innmark som åker og eng kan du likevel ferdes på frossen eller snødekt mark i tidsrommet mellom 15. oktober og 30. april. Vær oppmerksom på at innmark ikke trenger å være inngjerdet.

(Kilde: visitnorway.no)

Legg inn en kommentar